Clip: Nam sinh viên ở Sài Gòn leo ra cửa sổ để nhảy lầu tự tử vì kết quả thi kém

Đã tải lên ngày 10/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Chú bé hài hước

Chú bé hài hước

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này