Có bầu, nhập cư trái phép vào Mỹ vẫn sẽ bị bắt giam

Đã tải lên ngày 30/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố chấm dứt chính sách trả tự do cho phụ nữ mang thai nhập cư trái phép vào Mỹ có từ thời ông Barack Obama.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này