Có nên bổ nhiệm quan chức làm Giáo sư?

Đã tải lên ngày 03/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thạch Thúy Lan

Thạch Thúy Lan

Giáo sư Việt tại Australia đề xuất 10 điểm cần thay đổi trong việc xét tiêu chuẩn giáo sư ở Việt Nam nhằm bắt kịp với xu hướng thế giới.

Thẻ

bổ nhiệm giáo sư

,

thời sự

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này