Cổ Thiên Lạc đăng quang Ảnh đế giải thưởng điện ảnh châu Á

Đã tải lên ngày 19/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phương Loan

Phương Loan

Đánh bại hàng loạt ứng cử viên sáng giá, Cổ Thiên Lạc đã vinh dự đăng quang Ảnh đế giải thưởng điện ảnh châu Á lần thứ 12 với bộ phim Sát phá lang: Tham lang.ánh bại hàng loạt ứng cử viên sáng giá, Cổ Thiên Lạc đã vinh dự đăng quang Ảnh đế giải thưởng điện ảnh châu Á lần thứ 12 với bộ phim Sát phá lang: Tham lang.

Thẻ

SAO HOA NGỮ

,

CỔ THIÊN LẠC

,

ĐIỆN ẢNH CHÂU Á

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này