Con đường từ một thiếu niên nổi loạn trở thành tổng thống của Putin

Đã tải lên ngày 24/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Yen Do

Yen Do

Putin cứng rắn nhưng điềm đạm ngày nay từng có thời là một thiếu niên "nổi loạn", hay tham gia vào các cuộc ẩu đả.

Thẻ

Putin

,

thời nổi loạn

,

Nga

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này