Công chức được trả lương theo năng lực từ 2021

Đã tải lên ngày 25/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Văn Luận

Nguyễn Văn Luận

Cán bộ công chức sẽ có hai bảng lương, một dành cho chức danh vị trí làm việc và một dành cho làm công việc thuần tuý về chuyên môn.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này