Công ty New Zealand trả nhân viên 10 USD một ngày để đạp xe đi làm

Đã tải lên ngày 07/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Tina

Nguyễn Tina

Công ty quảng cáo trả tiền cho nhân viên đạp xe tới công sở để tăng cường sức khỏe và đỡ phụ thuộc vào ôtô.

Thẻ

tin thế giới

,

New Zealand

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này