CSGT có dừng xe để phạt lỗi không thắt dây an toàn ở ghế sau?

Đã tải lên ngày 24/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
cô gái hoa hướng dương

cô gái hoa hướng dương

Mọi người xem để biết đấu trí với mấy CSGT nha

Thẻ

không thắt dây an toàn

,

CSGT

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này