Cử nhân Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đốt bằng tốt nghiệp nói gì?

Đã tải lên ngày 23/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Ngọc

Lê Ngọc

Người tìm k có, kẻ lại hủy hoại

Thẻ

Trường ĐH Kinh tế

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này