Cuộc chiến chống khủng hoảng chuối toàn cầu

Đã tải lên ngày 05/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
thanh hoài

thanh hoài

Các nền kinh tế châu Phi phụ thuộc vào chuối đang lao đao vì dịch bệnh và thương mại thế giới có thể cũng bị ảnh hưởng theo.

Thẻ

thời sự

,

tin tức

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này