Cường 'Đô La' tình tứ với Đàm Thu Trang trong quán ăn tại Hà Nội

Đã tải lên ngày 25/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
nhật trường

nhật trường

Cường "Đô La" và Đàm Thu Trang tình cảm bên nhau trong quán ăn tại Hà Nội được người bạn chia sẻ gây chú ý.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này