Đa kênh hóa và sự sống còn của ngành bán lẻ

Đã tải lên ngày 19/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoài My

Hoài My

Trong nền thương mại ngày nay, sự hiện diện của đa kênh, được biết dưới tên omni-channel, đang trở thành một chiến lược kinh doanh, mà trong nhiều trường hợp sẽ quyết định số phận của một doanh nghiệp.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này