Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng “Cố ý gây thương tích” đối với phóng viên

Đã tải lên ngày 21/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Ngọc Đức

Trần Ngọc Đức

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này