Đại gia Sáu Phấn bị kê biên hàng trăm nhà đất

Đã tải lên ngày 25/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
xuân thảo

xuân thảo

Ngoài 114 bất động sản, nhiều căn hộ và tài sản bà Phấn nhờ người thân đứng tên cũng bị kê biên trong đại án thiệt hại 12.000 tỷ.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này