Đại sứ quán Pháp ở Burkina Faso bị tấn công

Đã tải lên ngày 03/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Vũ

Lê Vũ

Nhiều người đã thiệt mạng sau khi phiến quân mở cuộc tấn công vào đại sứ quán Pháp và các trung tâm chỉ huy quân đội chính phủ ở thủ đô của Burkina Faso.

Thẻ

tin thế giới

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này