Đài truyền hình Trung Quốc gây tranh cãi khi làm mờ mặt các thành viên EXO, trừ Kris - Lay và Tao

Đã tải lên ngày 24/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
minh anh

minh anh

Sao vậy nhỉ???

Thẻ

EXO

,

Lay

,

Kris

,

Tao

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này