Đàm Vĩnh Hưng, Chi Pu không có tên đề cử giải cống hiến

Đã tải lên ngày 21/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
ngọc trâm

ngọc trâm

Chipu có cống hiến gì đâu mà được đề cử chứ?????

Thẻ

Đàm Vĩnh Hưng

,

Chipu

,

Lần 3

,

Lần 3

,

Giải Cống hiến

,

2018

,

Giải Cống hiến

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này