Đàn em "tòm tem" với Lý Tiểu Lộ: Bỏ học từ sớm, quán quân The Rap nhưng phải chăng Giả Nãi Lượng "nuôi ong tay áo"?

Đã tải lên ngày 17/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đặng Thành

Đặng Thành

T đợi ngày có thông tin chính xác. Tới ngày đó mới chửi cho đã

Thẻ

Giả Nãi Lượng

,

Lý Tiểu Lộ

,

Pgone

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này