Đang bế em, bị đạn bắn xuyên thái dương

Đã tải lên ngày 21/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ngân Lưu

Ngân Lưu

Khoảng 15h30 mình nghe tiếng nổ lớn trong chòi, chạy vào thì thấy A Trung và đứa em đã nằm gục xuống đất dưới nền nhà, trên đầu A Trung ra nhiều máu, đứa em khóc dữ lắm… ” - chị Y Nga (mẹ A Trung) cho biết.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này