Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất sửa đổi Hiến pháp

Đã tải lên ngày 25/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
thanh bình

thanh bình

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề nghị xóa bỏ nội dung Hiến pháp quy định "Chủ tịch và Phó chủ tịch nước không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp".

Thẻ

Đảng Cộng sản Trung Quốc

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này