Đang ghi hình, thành viên chương trình thực tế bị cá sấu cắn vào mặt

Đã tải lên ngày 18/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phạm Bá Đức

Phạm Bá Đức

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này