Đạo diễn ‘Thương nhớ ở ai’ ấp ủ dự định táo bạo làm phim về Thuý Kiều lấy tên là 'Lầu xanh'

Đã tải lên ngày 22/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Kim Ngânn

Kim Ngânn

Lên kế hoạch dựng lại "Truyện Kiều" lên màn ảnh, đạo diễn Lưu Trọng Ninh kiên quyết khẳng định:"Tôi không sợ hãi, tên phim có thể là Lầu xanh".

Thẻ

Lưu Trọng Ninh

,

Thúy Kiều

,

Lầu xanh

,

Làm phim

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này