Đạo diễn 'Yêu đi, đừng sợ!' qua đời ở tuổi 48

Đã tải lên ngày 17/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Quốc Bảo

Quốc Bảo

Tài năng như vậy mà đã phải đi xa rồi

Thẻ

Stephane Gauger

,

Yêu đi

,

đừng sợ

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này