Đập nát hoa Tết ế: Không tôn trọng chính mình

Đã tải lên ngày 17/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Võ Lina

Võ Lina

Trước việc một số tiểu thương đập hoa khi không bán được, một số người nông dân cho rằng làm vậy là không trân trọng công sức lao động.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này