Đập thủy điện làm biến đổi cuộc sống người dân bên bờ Mekong

Đã tải lên ngày 01/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
HuyenTrang Pham

HuyenTrang Pham

Việc Bắc Kinh đầu tư cho các dự án thủy điện trên sông Mekong được nhiều nước nghèo ở Đông Nam Á hoan nghênh, nhưng kèm theo đó là cái giá lớn mà môi trường và xã hội phải trả.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này