Đạp trên dư luận, PGS Bùi Hiền viết lại ‘Truyện Kiều’ bằng chữ cải tiến Tiếg Wiệt

Đã tải lên ngày 17/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
tuyết ngân

tuyết ngân

PGS.TS Bùi Hiền cho biết ông đã làm việc trong khoảng 100 giờ để viết lại 'Truyện Kiều' bằng chữ cải tiến.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này