Đấu đầu xe tải, 5 người trên xe con thương vong

Đã tải lên ngày 18/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Tâm Babez

Tâm Babez

Cú đấu đầu cực mạnh giữa xe con và xe tải khiến 2 người ngồi trên xe con tử vong tại chỗ, 3 người khác đi cùng xe bị thương nặng.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này