Đây là điều kiện Johnny Trí Nguyễn đưa ra nếu nhận lời thách đấu của võ sư Flores

Đã tải lên ngày 25/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
lê thạch

lê thạch

Nam chính của "Dòng máu anh hùng" sẵn lòng đón tiếp khi ông Flores sang Việt Nam giao lưu về võ học.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này