Đề xuất chính thức cấm Uber, Grab trên 11 tuyến phố Hà Nội

Đã tải lên ngày 26/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
thi đại học

thi đại học

Đến TP.HCM nữa thì Uber và Grab coi như xong

Thẻ

Uber

,

Grab

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này