Đề xuất công nhận mại dâm là nghề đặc biệt

Đã tải lên ngày 06/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Thị Kim Hoa

Nguyễn Thị Kim Hoa

Luật sư Trần Tuấn Anh cho rằng nhà nước cần thay đổi cách quản lý, thay vì phạt cho tồn tại thì lập khu riêng cho hoạt động mại dâm.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này