Đêm giao thừa bắn pháo hoa, cấm xe nhiều đường trung tâm TPHCM

Đã tải lên ngày 14/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
hiệp khách

hiệp khách

Ôi giời, cấm sớm thế. Mọi người xem để biết tránh nè

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này