'Despacito' không được giải Grammy 2018: Hợp tình hay vô lý?

Đã tải lên ngày 31/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
mặt trời đỏ

mặt trời đỏ

Tất nhiên là vô lý rồi

Thẻ

Grammy 2018

,

Despacito

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này