Dịch vụ trông giữ xe, nhà nghỉ chặt chém du khách tại chợ Viềng

Đã tải lên ngày 23/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đặng Khánh Vi

Đặng Khánh Vi

Ai đi đến đây thì cẩn thận bị chặt chém nhé

Thẻ

chặt chém du khách

,

chợ Viềng

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này