Diva Hồng Nhung xin lỗi Sơn Tùng dù chỉ mắc lỗi nhỏ khi cover 'Lạc trôi'

Đã tải lên ngày 25/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Trần Long

Nguyễn Trần Long

Thương cô

Thẻ

Diva Hồng Nhung

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này