Doanh nghiệp xin lỗi vụ lén xây tượng Bà Chúa Xứ thứ hai

Đã tải lên ngày 28/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
mùa đông

mùa đông

Xây đến mức độ thế này rồi mới phát hiện. potay với địa phương luôn

Thẻ

tượng Bà Chúa Xứ thứ hai

,

Châu Đốc

,

Núi Sam

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này