Đội trưởng sút hỏng phạt đền, Hàn Quốc ngậm ngùi đứng thứ tư giải U23 châu Á

Đã tải lên ngày 26/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phạm Thị Tuyết Nhi

Phạm Thị Tuyết Nhi

Tiếc cho Hàn Quốc

Thẻ

U23 châu Á

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này