Đón không khí lạnh, nhiệt độ tại Hà Nội xuống còn 11 độ C

Đã tải lên ngày 09/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lưu Kim Phú An

Lưu Kim Phú An

Cả nhà nhớ giữ sức khỏe đón Tết nhé

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này