Đòn thương mại của Trung Quốc giáng vào người ủng hộ Trump

Đã tải lên ngày 08/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Nhi

Lê Nhi

Những mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ mà Trung Quốc chọn để áp thuế hầu hết đều là thế mạnh của cử tri các bang ủng hộ Trump.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này