Động đất 6,4 độ làm rung chuyển miền Đông của Đài Loan

Đã tải lên ngày 06/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trang Trang

Trang Trang

Taiwan đáng sợ quá

Thẻ

động đất

,

tự nhiên

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này