Đồng phạm của Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh sẽ có thêm ai?

Đã tải lên ngày 18/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Mỹ Hảo

Mỹ Hảo

Liệu có xuất hiện thêm nhân vật nào mới nữa k nhở?

Thẻ

Trịnh Xuân Thanh

,

Đinh La Thăng

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này