Du khách choáng với chặt chém ở hội Lim: 10.000 đồng/cốc trà đá

Đã tải lên ngày 28/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Mỹ Hồng

Mỹ Hồng

Chặt chém thế này hỏi sao du lịch kém phát triển

Thẻ

hội Lim

,

Bắc Ninh

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này