Du khách Hàn Quốc tử nạn khi vượt thác tại Đà Lạt

Đã tải lên ngày 22/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phạm Bùi Hoàng Hiệp

Phạm Bùi Hoàng Hiệp

Sao mà nguy hiểm quá vậy nè

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này