Dự là giá gạo sắp tới sẽ "lên nóc nhà là lên nóc nhà đây"

Đã tải lên ngày 27/12/2017

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
CI17

CI17

bão Tembin đã qua đi và hậu quả nó để lại...

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này