Đức chấm dứt bế tắc chính trị

Đã tải lên ngày 05/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phan Tuyết

Phan Tuyết

Ngày 4.3, đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đồng ý gia nhập liên minh cầm quyền với liên danh Dân chủ Thiên Chúa giáo/Liên minh Xã hội Thiên Chúa giáo Bavaria (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel.

Thẻ

Tin thế giới

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này