Đức Phúc: Một khi đã 'hot' thì làm gì cũng 'chiếm spot'

Đã tải lên ngày 20/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Minh

Nguyễn Minh

Thích thì hát dở cũng thành hay, k thik thì có hay cũng thành dở

Thẻ

Đức Phúc

,

Hoà Minzy

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này