Đức Thịnh: 'Tôi và Thanh Thúy nhiều lúc không thể nói chuyện với nhau'

Đã tải lên ngày 05/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thuý Hường

Thuý Hường

"Chúng tôi không nói chuyện được với nhau vì hai người là hai thế giới khác. Trong khi tôi cho rằng chuyện của Thúy không đáng nghe thì Thúy ngược lại" - đạo diễn Đức Thịnh kể.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này