Đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất có nguy cơ đóng cửa

Đã tải lên ngày 19/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thương Lê

Thương Lê

Nếu không sửa chữa, đường băng tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay, dẫn đến phải đóng cửa.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này