Đường Lâm, nơi người dân sống mòn trên di sản

Đã tải lên ngày 10/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Khánh Dương Trần

Khánh Dương Trần

Nhiều người dân Đường Lâm xin trả lại Nhà nước danh hiệu di sản vì quá khổ, nhưng 5 năm qua chỉ nhận lại những lời hứa.

Thẻ

DI SẢN VĂN HÓA

,

ĐƯỜNG LÂM

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này