Dương Mịch và Ngô Cẩn Ngôn chung 1 sự kiện: Khí chất 'Ngụy Anh Lạc' vẫn thua 'Phù Dao Hoàng hậu' 1 bậc?

Đã tải lên ngày 13/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phan hiền

Phan hiền

Không có gì khó hiểu khi Dương Mịch là mỹ nhân nhẵn mặt các sự kiện lớn, còn Ngô Cẩn Ngôn chỉ là người đẹp vụt sáng sau 1 đêm.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này