Đường phố Bắc Kạn tan hoang sau mưa đá, giông lốc

Đã tải lên ngày 18/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thư Trần

Thư Trần

Thẻ

Bắc Kạn

,

Mưa đá

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này